Ouder- & schoolraad

De Ouderraad
De ouderraad is een belangrijke schakel tussen de school en de ouders.
In de ouderraad zetten ouders, leerkrachten en vrijwillige medewerkers zich in om de goede werking van de school voort te zetten.

Een ouder die lid is van de ouderraad neemt een engagement op zich t.a.v. onze basisschool.
De ouderraad zet verschillende activiteiten op die de school ondersteunen.

De Schoolraad
Op het lokale niveau worden de scholen bestuurd door een directeur, bijgestaan door de schoolraad die verplicht wordt samengesteld.
Het mandaat van de schoolraad duurt vier jaar.

De schoolraad is samengesteld uit:

3 leden verkozen door en uit het personeel;
2 leden gecoöpteerd uit de lokale sociale, economische en culturele milieus;
3 leden verkozen door en uit de ouders;
de directeur van de school.

 

Onze schoolraad bestaat uit volgende leden:

Personeel: Tom Vanhoorelbeke, Kim D’hondt en Angelique Arslijder
Ouders: Bianca Deconinck, Rozemarijn Vanhove, Saskia Delarue
Coöptatie: Rita Deschepper en Greet Delaere
Verslaggever: Jessie Delie