Basisschool Kuurne - Kleuter Onderwijs
Basisschool Kuurne - Lager Onderwijs
Inschrijvingen zijn mogelijk tijdens de zomervakantie
gedurende de eerste week van juli en vanaf 18 augustus
(telkens van 9h30 tot 12h00).

Voor- en Naschoolse Opvang

WANNEER

's morgens: vanaf 7h15
's avonds: tot 18h00
op woensdag: tot 12h00

ALGEMEEN

De opvang vindt plaats in de polyvalente zaal
van kleuterschool "De Kleine Boomgaard"
(Boomgaardstraat 21)
te betreden via "PARKING BEZOEKERS PERSONEEL".