Troeven

  • moderne en frisse klaslokalen:
    nieuwe tafels, nieuwe stoelen, digitale schoolborden, speelgoed, eigen klaskeuken, …
  • huiselijke sfeer en veel geborgenheid.
  • watergewenning en zweminitiatie voor peuter en kleuter.
  • Frans vanaf de kleuterklas (kennismaking Franse taal)
  • wij leren uw kleuter fietsen.
  • kooklessen (kennismaking koken).
  • eigen schoolbus.
  • groot en groen domein voor 100% speel- en beweegplezier